Ogrody przydomowe, a nawozy do kwiatów

2020-08-03

Wiele współczesnych ogrodów przydomowych powstaje na terenach podmiejskich. Także one, choć niewielkie, stwarzają okazję wyczarowania interesującej przestrzeni.


Nawozy do kwiatów, a rośliny kwiatowe

Bliskość miasta, a także jego całkowicie rozległa przyroda są niezwykle istotne dla założenia ogrodu. Specyfika warunków miejskich znacznie ogranicza wybór gatunków. Rośliny uprawiane w takich ogrodach muszą wykazywać dużą tolerancję na zanieczyszczenie otaczającego powietrza, a jednocześnie zasolenie gleby. Należy również wziąć pod uwagę ograniczone zasoby wodne i zmniejszoną żyzność podłoża. Oto kilka spektakularnych przykładów roślin, które nie tylko rozkładają się w małych miejskich ogrodach, jak i również wpływają pozytywnie na mikroklimat. Warto wtedy jest postawić na nawozy do kwiatów https://gardenstart.pl/pol_m_Nawozy_Do-kwiatow-165.html.


Kryteria klasyfikacji roślin kwiatowych dyktują z jednej strony aspekty botaniczne, z drugiej - czysto umowne. Botanicy rośliny kwiatowe dzielą na: byliny, rośliny jednoroczne oraz dwuletnie. Pod nazwą bylin kryją się wieloletnie rośliny zielne, które zimują dzięki organom przetrwalnikowym: korzeniom, cebulom lub bulwom. Cykl ich rozwoju rozkłada się na wiele lat, inaczej niż u roślin jednorocznych. Te wszystkie fazy życia rozpoczynają i kończą w ciągu jednego sezonu. Ma to także znaczenie podczas stawiania na nawozy do kwiatów.


Z kolei dwulatki, wysiane wczesnym latem jednego roku, zakwitają w następnym okresie wegetacyjnym. Roczne i dwuletnie cykle rozwoju roślin determinują głównie warunki klimatyczne. Oznacza to, że gatunki uprawiane u nas jako rośliny jednoroczne w innych szerokościach geograficznych mogą uchodzić za byliny. Umownie rośliny kwiatowe dzieli się na byliny i rośliny letnie obejmujące jednoroczne i dwuletnie. Do grupy roślin letnich hodowcy i ogrodnicy zaliczają także byliny cebulowe i bulwiaste, wykopywane z gruntu w fazie obumierania lub spoczynku, oraz takie, które zimują w pomieszczeniach, na przykład pelargonie i fuksje.