Ceny wywozu śmieci w Warszawie

2020-09-03

Wywóz śmieci ponadgabarytowych, gruzu lub innych niepotrzebnych przedmiotów warto zlecić firmie specjalizującej się w tych usługach. Z jakimi kosztami należy się wtedy liczyć?

Wywóz śmieci w Warszawie – ile to kosztuje?

Obowiązujące prawo nakłada na mieszkańców określone koszty związane z wywozem odpadów. Muszą być one regulowane systematycznie – co miesiąc albo co kwartał.

W ramach opłaty można oddawać odpadki zmieszane i sortowane, bio oraz gabaryty. Ceny wynoszą obecnie 65-94 złote.


Dodatkowe usługi wywozu śmieci – cennik

Zdarza się jednak, że konieczne jest skorzystanie z usług dodatkowych, by pozbyć się śmieci. Wtedy może odebrać je odpowiednia firma zajmująca się zagospodarowaniem odpadków.


Firmy mogą odebrać:

  • śmieci niesortowane
  • śmieci sortowane
  • odpady zielone
  • odpady gabarytowe
  • odpady remontowe i budowlane – gruz
  • inne odpady nietypowe


W tym przypadku koszty są już ustalane indywidualnie. Gdy chodzi zatem o dokładny cennik wywozu śmieci warszawa ustala ceny zależnie od typu, ilości odpadów, odległości. Warto więc skontaktować się bezpośrednio z firmami wywożącymi odpady.