Adwokat z Wrocławia - unieważnienie małżeństwa

2021-03-05

Unieważnienie małżeństwa – czy orzeka o winie któregoś z małżonków?

Na rozstanie się z małżonkiem mamy dwa sposoby, jednak nie w każdej sytuacji można je oba zastosować. Unieważnienie musi mieć konkretne powody, aby zostało sądownie uznane.


Adwokat Wrocław http://adwokat-podgorski.pl/ : unieważnienie również oznacza czyjąś winę

Podobnie jak w większości rozwodów, także o unieważnienie małżeństwa wnioskuje się ze względu na winę jednej ze stron. Unieważnienie, jak wspomina adwokat wrocław, musi zawierać solidne uzasadnienie, w którym to wskazuje się jedną ze stron jako winną chęci rozstania. Unieważnienie małżeństwa również potrzebuje pomocy doświadczonego adwokata z Wrocławia, aby mieć pewność, że wszystkie formalności zostały odpowiednio dopełnione. Unieważnić małżeństwo możemy, gdy jedna z osób jest ubezwłasnowolniona, chora umysłowo lub gdy zachodzą inne, zawsze konkretne okoliczności.


Adwokat Wrocław: niewłaściwie zawarte małżeństwo

W każdym przypadku unieważnienie może nastąpić jedynie wtedy, gdy małżeństwo zawierane było w jakikolwiek sposób niewłaściwie.