image1 image2 image3

PAMIĘTAMY...

Umarłych wieczność dotąd trwa,                        
dokąd pamięcią im się płaci.
                         Wisława Szymborska        
 
  Minął już rok od chwili pożegnania naszej koleżanki Joasi Mruk. Wspomnienia to piękny dar. Wspomnijmy  więc jej radość życia, pogodę ducha, jej zaangażowanie w pracę i pasję z jaką uczyła kolejne pokolenia młodych ludzi, jej otwartość i chęć niesienia pomocy innym, zdolności organizacyjne, pomysłowość, umiejętność radzenia sobie z trudnościami, wytrwałość i optymizm nawet w chwilach walki z ciężką chorobą.
Przypomnijmy sobie jej uśmiech, głos, spójrzmy na jej zdjęcie…
 Wspomnienie jest formą spotkania napisał Khalil Gibran, spotkajmy się z Joasią raz jeszcze.
                                                             
 
              
 
         Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół
             nr 15 Mistrzostwa Sportowego
 
  
   

PARTNERZY

2017  Zespół Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy