image1 image2 image3

Majowy Tydzień Profilaktyczny „Asertywnie, bezpiecznie, zdrowo i radośnie”

W dniach 8-12.05.2017 roku

realizujemy Tydzień Profilaktyczny

(zdrowy styl życia, bezpieczeństwo, profilaktyka uzależnień).

 

 

 

KOLOROWY TYDZIEŃ – organizacja samorząd uczniowski p. G. Kurowska, p. E. Płoszaj-Rydzyńska,

 

 

 

PONIEDZIAŁEK

8.05.2017

 

ID gim – „Zdrowy styl życia” przygotowanie plakatów tematycznych p. A. Hubert-Kaczmarek,

IA gim  - „Żyję zdrowo” – film + projekcja filmu p. E. Młynarska

6d -  „Co w trawie piszczy, czyli słów kilka o uzależnieniach” zajęcia w ramach lekcji z wdż (pogadanka, prezentacja, plakaty)

p. A. Chechła

Zajęcia profilaktyczne z pedagogiem „Współczesne uzależnienia młodzieży i ich wpływ na zachowania”

7 lekcja      klasa IIc   p. Klaman              sala konferencyjna

8 lekcja      klasa IId   p. Czerwińska       sala konferencyjna

 

 

WTOREK

9.05.2017

 

Zajęcia profilaktyczne z funkcjonariuszami Policji – „Profilaktyka uzależnień”

3lekcja     klasa IC –  p. G. Kurowska s.31klasa IA – p.E. Celmer s. 20

4 lekcja    klasa IB – p. A. Hubert-Kaczmarek s.34 , klasa ID – p.G. Golińska s.22

 

„Pajęczyna marzeń” - warsztaty edukacyjno-profilaktyczne, których celem jest minimalizowanie zagrożeń wynikających z nadmiernego korzystania z sieci (internetu, gier, portali) – prowadzą specjaliści z PTZN

2 i 3 lekcja  - klasa 4c –  p. B. Jankowska / Z. Wójciak - sala konferencyjna

4 i 5 lekcja  - klasa 4e – p. J. Kosz / p. M. Stawicka – s. 26

 

Zajęcia profilaktyczne z pedagogiem „Współczesne uzależnienia młodzieży i ich wpływ na zachowania”

5l. IIA (p. B. Ratajczak)  i IIB (p. K. Czaja) - sala konferencyjna   

 

II B - „Nie przechodzę obojętnie” – (przerwa)  p. K. Czaja,

IB – „Czy jesteś asertywny” – konkurs (długa przerwa obiadowa) p. A. Hubert,

IIID - „W zdrowym ciele zdrowy duch” – w ramach zajęć z wychowawcą (prezentacja multimedialna o uzależnieniach oraz przygotowanie plakatów o zdrowym trybie życia) – p. A. Chechła

6b – „Healtly lifestyle” – o zdrowiu po angielsku  - p. K. Konwińska,

4c – „Uzależnienia” – prezentacja projektu edukacyjnego – uczniowie klasy IIIC ,

3a i 2a - realizacja programu „Zdrowe nietrudne” – p. M. Bulman-Goździcka, p. D. Jankowska,

4a – przygotowanie plakatów tematycznych – p. B. Ratajczak,

6b -  „Drogi i bezdroża, czyli o uzależnieniach" (pogadanka, filmik i plakaty), w ramach zajęć wdż -  p. A. Chechła

 

 

Środa

10.05.2017

 

Zajęcia profilaktyczne z funkcjonariuszami Policji – „Profilaktyka uzależnień”

3 lekcja  klasy 6a i 6c – p. A. Seroka/p. M. Burchacki  - stołówka

4 lekcja  klasy 6b i 6d – p. B. Parulska-Pindelska/ p. A. Stpiczyńska - stołówka

 

5 LEKCJA – 11:35 –

KONCERT „HEJTUJEMY I ŻYJEMY”  DLA KLAS 4-6 SP i  I - III GIM – z udziałem studentów UKW, Policji  i przedstawicieli instytucji zajmujących się profilaktyką uzależnień - Pedagodzy oraz klasa II b z wychowawcą  p. K. Czają

Wszystkich nauczycieli prosimy o przyprowadzenie danej klasy i sprawowanie opieki nad uczniami  – hala sportowa.

 

IIIB - przygotowanie plakatów  tematycznych – p. A. Stpiczyńska, (6l.)

IVe – „Zdrowy styl życia” – pogadanka w ramach zajęć z wychowawcą – p. M. Stawicka, (5l.)

IC – „Realizacja marzeń” - w ramach zajęć z wychowawcą – p. G. Kurowska,

IIIA – „Wiem co jem, czyli dieta sportowca” w ramach zajęć z wychowawcą  – p. J. Stańczak,

4d – „Dekalog zdrowia” – Quiz – p. D. Gruszka (9l.)

2b – (1-3l.) „Smacznie, zdrowo, kolorowo” - wizyta w warzywniaku, zajęcia kulinarne – p. J. Kosz we współpracy z rodzicami,

IB – „Zdrowe odżywianie” - pogadanka w ramach zajęć z wychowawcą – p. A. Hubert-Kaczmarek,

IA - „Zdrowy styl życia” zajęcia profilaktyczne dla uczniów klasy 6C – p. E. Młynarska

5b – „Co to znaczy być zdrowym człowiekiem?" (pogadanka, karty pracy, prezentacja), w ramach zajęć wdż – p. A. Chechła

 

 

Czwartek

11.05.2017

„Pajęczyna marzeń” - warsztaty edukacyjno-profilaktyczne, których celem jest minimalizowanie zagrożeń wynikających z nadmiernego korzystania z sieci (internetu, gier, portali) – prowadzą specjaliści z PTZN

1 i 2 lekcja - klasa 5d- p. T. Łachowski – sala konferencyjna

3 i 4 lekcja - klasa 4d - p. T. Łachowski – sala konferencyjna

 

Zajęcia profilaktyczne z funkcjonariuszami Policji – „Odpowiedzialne życie”

8 lekcja – klasa IIIA- p. P. Olszewski s. 16  klasa IID – p. D. Werner s. 33

IIIB – wyjście do laboratorium kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy - pogadanka nt. profilaktyki uzależnieńp. A. Stpiczyńska,

4d – „Zdrowy styl życia” – pogadanka w ramach zajęć z wychowawcą – p. M. Świtała

IID – „Zdrowy styl życia” – pogadanka w ramach zajęć z wychowawcą – p. D. Werner

6a - „Healtly lifestyle” – o zdrowiu po angielsku  - p. K. Konwińska,

3a – „Zdrowe nawyki, zdrowe żywienie” – p. M. Bulman- Goździcka,

2d – „W zdrowym ciele zdrowy duch” – zasady sportowe na wesoło – p. G. Stępień,

 

„AKADEMIA DLA RODZICÓW” prelekcja „Zachowania autoagresywne dzieci i młodzieży”

godzina 17:00 – sala konferencyjna – Pedagodzy (wychowawcy klas zaproszą rodziców)

 

Piątek

12.05.

 

4l. „Biegamy bo lubimy” – bieg przełajowy – organizacja p. Z. Wójciak, p. M. Burchacki,

IIC - przygotowanie plakatów  tematycznych – p. I. Klaman,

3c - przygotowanie plakatów  tematycznych – p. V. Śmieszek

3b – „Co jeść na śniadanie” zajęcia metodą stacji – p. A. Bielińska,

IIA – „Zdrowy styl życia” – pogadanka w ramach zajęć z wychowawcą – p. B. Ratajczak

3d – „Wiem co jem czyli dieta sportowca” –p. G. Jazłowska

 

 

 

 

   

PARTNERZY

2017  Zespół Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy