image1 image2 image3

STOŁÓWKA INFORMUJE

                         INFORMACJA

Opłata za obiady w miesiącu czerwcu wynosi :
Szkoła podstawowa - 42 zł (14 dni x 3 zł)
Gimnazjum   - 39 zł (13 dni x 3 zł)
wpłat należy dokonywać w dniach od 18.05. do 29.05.2017r.
na rachunek bankowy 29 1240 6452 1111 0010 4805 1489

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego proszę o odliczenie nadpłat powstałych w wyniku nieprawidłowych wpłat za obiady.

   

PARTNERZY

2017  Zespół Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy